Image

Glossary of terms used on this site

Slovníček je na samém počátku svého vzniku. Mějte, prosím, trpělivost, bude doplňován postupně.

Výraz Main definition
Oška

Ošetřovna. Sem se podíváš při nástupu na cvičení (vstupní vyšetření) a pak na jeho konci. V mezidobí sem chodí nemocní, ranění a pak ti, co chtějí výcvik ojebat.